Fotografering

Framdrifta under bygging av Hardangerbrua og tilførselsvegane til denne vert fotografert. 
Skredsikringa mellom Bu og Brimnes vert og dokumentert gjennom fotomateriale.
Sjå eige punkt under heimesida:    Hardangerbrua eller  skredsikring.

På turar gjennom landet vårt finn eg mange motiv.
Sjå bileta under:

Arkitektur

Landskap

Folk

Digitalisering av fotomateriale

Overføring av analoge bilder til digitale signaler.
Me digitaliserer :

  • papirpositiver
  • dias
  • negativer

Kvifor bør du digitalisere?
Bileta  vert tilgjengeleg for fleire.
Bruk av bileta kan gjerast utan å nytta orginalen, og den digitale kopien kan brukast ut kvaliteten på bileta vert redusert.
Orginalen kan lagrast på ein sikker stad.
Den digitale kopien er uendra ,ingen endring av bilete sitt toneomfang. Sjølv om ein lagrar ein papirpositiv eller ein negativ optimalt, kan den likevel endra seg fordi den analoge orginalen er eit resultat av ein kjemisk prosess.

Analoge bilete  konvertert til digitale signaler  vil vera uendra . Det er viktig å lagra dei digitale signala på medium som er lesbare til ei kvar tid.

Eksempel: Frå diskett, som i dag nærmast er ute av bruk, til cd eller dvd.